Yhteiskuntavastuu osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmaa

Synergioiden luominen korkeakouluyhteisöjen ja yhteiskunnallisten sidosryhmien välille

Projektin taustaa

Korkeakoulujen yhteiskuntavastuu on yksi Bolognan prosessin pääaiheita (Praha (2001), Bergen (2005), Lontoo (2007), Leuven (2009), Bukarest (2012)), ja sen laillistaminen on oleellinen osa kehitettäessä yhteistä eurooppalaista korkeakoulualuetta.
Viimeaikaiset tutkimukset vahvistavat, että mielenkiinto korkeakoulujen yhteiskuntavastuuta kohti kasvaa (Larrán 2012). Tästä huolimatta moni korkeakoulu on edelleen vastahakoinen toteuttamaan yhteiskuntavastuuta ja sen strategioita, lähestymistapoja sekä mekanismeja.
Täten onkin tärkeää tarkastella aihetta ja luoda dialogi, jotka mahdollistavat aihetta koskevan ymmärryksen lisäämisen sekä kehittämisen jatkamisen.

 

USR-NET projekti

USR-NET - European Network of Socially Responsible Universities (eurooppalainen yhteiskuntavastuullisten korkeakoulujen verkosto) on EU:n Erasmus+ ohjelman osarahoittama projekti. Projektin kesto on 30 kuukautta (syyskuu 2015-2018). Projektikonsortio koostuu 9 partnerista, jotka tulevat 7 EU-maasta (Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Romania, Suomi).
USR-NET pohjautuu aikaisemman EU:n osarahoittaman projektin EU-USR – University Social Responsibility in Europe (527209-LLP-1-2012-1-RO-ERASMUS-ESIN) tuloksiin. EU-USR havaitsi epätasapainon yhteiskuntavastuun toteuttamisessa eurooppalaisissa korkeakouluissa ja alueiden välillä, mikä johtunee pääasiassa korkeakouluja koskevien kestävää kehitystä edistävien linjausten (Bottery, 2011; Hancock and Nuttman, 2014) sekä korkeakoulujen tukemisen puuttumisesta edistää yhteiskuntavastuuta koulutuksessa (Lee et al., 2013).
EU-USR havaitsi myös, että myös termi ”korkeakoulujen yhteiskuntavastuu” tulisi ymmärtää paremmin. Lisäksi tulisi kasvattaa korkeakoulujen sitoutumista sitä yhteisöä kohtaan jossa ne toimivat, edistää osallisuutta ja sidosryhmien osallistumista, sekä jalkauttaa yhteiskuntavastuu transversaalina oppiaineena osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmaa.

 

Projektin tavoitteet

USR-NET projektin tavoitteena on edistää synergioita ja luoda yhteyksiä korkeakouluyhteisöjen (opetushenkilökunta, opiskelijat, henkilöstö) ja sidosryhmien (yritykset, koulut, järjestöt, instituutiot, jne.) välille, ja täten vaikuttaa positiivisesti työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan.
USR-NET pyrkii erityisesti:

  • Kartoittamaan yhteiskuntavastuuta toimeenpanevia organisaatioita ja luoda tietokanta sidosryhmistä, tavoitteena edistää yhteistyötä ja synergioita näiden ja korkeakoulujen välillä,
  • Suunnitella ja testata korkeakouluille opetukseen monimuoto-oppimiseen pohjautuva ja yhteiskuntavastuuseen keskittyvä transversaalinen oppimateriaali,
  • Ehdottaa toimia ja suunnitelma kyseisen oppimateriaalin käyttöönottoon.

 

Projektin kohderyhmät

Projektin tavoitteena on rohkaista tiedon, synergioiden ja hyvien käytäntöjen siirtoa sekä herkistää korkeakouluja ja niiden sidosryhmiä yhteiskuntavastuuseen.
Projektin kohderyhmiä ovat:

  • Korkeakoulujen opiskelijat
  • Korkeakoulujen henkilöstö (opetushenkilöstö, tutkijat, hallinto)
  • Eri alojen ammattilaiset (yritykset, viranomaiset, päättäjät, koulut, järjestöt, yhdistykset ja yhteiskunta).
Lähestymistapa lisää projektin vaikutuksia paikallisella ja alueellisella tasolla sekä mahdollistaa syvemmän yhteiskuntavastuu-käsitteen muodostumisen ottamalla huomioon eri toimijoita.

 

Lue lisää projektin tuloksista