Ενσωματώνοντας την Κοινωνική Ευθύνη ως εγκάρσια θεματική ενότητα στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών

Κτίζοντας συνέργειες μεταξύ πανεπιστημιακών κοινοτήτων και άλλων κοινωνικών φορέων

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Ένας μαθησιακός οδηγός εγκάρσιου περιεχομένου για Κοινωνικά Υπεύθυνα Πανεπιστήμια: Μεθοδολογική ανάπτυξη μαθησιακού πακέτου εγκάρσιου περιεχομένου που θα εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών με μία συνολική προσέγγιση της κοινωνικής ευθύνης, κεφαλαιοποιώντας μια σταθερή συνέργεια μεταξύ Πανεπιστημιακών φοιτητών, προσωπικού και άλλων κοινωνικών φορέων.

  • Ένας οδηγός για Κοινωνικά Υπεύθυνα Πανεπιστήμια με στόχο δράσεις αφύπνισης εντός και εκτός Πανεπιστημίου: Σειρά δράσεων αφύπνισης που θα εφαρμοστούν τόσο εντός (Πανεπιστημιακό προσωπικό και φοιτητές) όσο και εκτός (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, σχολεία, ΜΚΟ, ενώσεις, κοινωνία των πολιτών) των ιδρυμάτων ΤΕ.

Επιπλέον, ο συντονιστής του έργου Conexx-Europe θα διοργανώσει μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), προς το τέλος του έργου το Νοέμβριο του 2017, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της δικτύωσης των εταίρων με σχετικούς φορείς, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της βιωσιμότητας και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς.ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Φυλλάδιο του έργου USR-NET