Yhteiskuntavastuu osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmaa

Synergioiden luominen korkeakouluyhteisöjen ja yhteiskunnallisten sidosryhmien välille

Projektin keskeisimmät tulokset ovat:

  • Tranversaalinen oppimisopas korkeakouluille aiheena yhteiskuntavastuu: oppimismateriaali kehitetään otettavaksi osaksi oppimissuunnitelmaa. Oppimateriaali hyödyntää korkeakoulujen henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien välisiä synergioita.

  • Opas yhteiskuntavastuullisesta korkeakoulusta lisäämään tietoisuutta: joukko tietoisuutta lisääviä toimia toteutettavaksi korkeakouluissa (henkilökunta ja opiskelijat) ja niiden ulkopuolella (yritykset, viranomaiset, päättäjät, koulut, järjestöt, yhdistykset ja yhteiskunta).

Marraskuussa 2017 järjestetään Brysselissä tilaisuus, jossa esitellään projektin tulokset. Tilaisuus toimii myös verkostoitumistilaisuutena, jossa kohtaavat kestävää korkeakoulujen yhteiskuntavastuuta edistäviä organisaatioita ja toimijoita. Tilaisuuden järjestää USR-NET projektin koordinaatti Conexx-Europe.MAINOS MATERIAALI

USR-NET esite